PROYECTO ESTUDI DE LA REDUCCIÓ DE D´OLORS, TOXICITAT I CORROSIÓ EN EL SISTEMA DE SANEJAMENT DE ROSES (ALT EMPORDÀ). - CCB_Roses_Olors

ENTIDAD FINANCIADORA

UTE SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA CCB-ELA.

DURACIÓN

2022-2023

COORDINADOR

UTE SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA CCB-ELA.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dra. Maite Pijuan

INVESTIGADORES

Dr. Lluís Corominas, Dr. Oriol Gutiérrez

IMPORTE ICRA

15.000 €

La generació i emissió de compostos nocius des de les xarxes de col·lectors d’aigües residuals és un problema important al qual s’enfronten els gestors del sistema de sanejament. La formació de sulfhídric (H2S) en sistemes de col·lectors en condicions anaeròbiques provoca 3 tipus d’impactes nocius: 1) Olors i molèsties al voltant d’estacions de bombeig i pous de la xarxa, 2) Riscos laborals dels operaris del sistema de sanejament i 3) Increment en la corrosió dels equips i instal·lacions exposades al H2S. Reducció significativa de la vida útil d’aquests i augment considerable dels costos de reparació i substitució.

Els objectius del projecte CCB_Roses_Olors són els següents:

- Caracteritzar les emissions de H2S i CH4 en el sistema de sanejament Roses durant el seu funcionament normal.

- Avaluar l’eficàcia de les actuals mesures pel control de H2S.

- Dissenyar una proposta d’optimització per controlar els problemes de generació de H2S en els punts crítics del sistema de sanejament de  Roses.

 

Esta web utiliza cookies para la mejora de nuestros servicios y de tu experiencia como usuario o usuaria.
Al seguir navegando consideramos que aceptas su uso. Para mayor información sobre nuestra Política de Cookies clica aquí.

Aceptar