CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROJECTE

Assessorament a DIPSALUT en referència a sistema de tractament NO3 per a aqüífers contaminants (DIPSALUT_NO3)

PROJECTE

Modelación de la calidad de agua del embalse y aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango (Ituango)
ENTITAT FINANÇADORA DIPSALUT ENTITAT FINANÇADORA IH Cantabria
DURADA 2015-2015 DURADA 2015-2015
COORDINADOR DIPSALUT COORDINADOR IH Cantabria
INVESTIGADOR PRINCIPAL Maite Pijuan Vilalta INVESTIGADOR PRINCIPAL Rafael Marcé Romero

PROJECTE

Efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (METROBS)

PROJECTE

Asistencia Técnica para la asesoría científica en el Deasarrollo de Modelos de Cuenca en el Plan 2 de Empresa de Canal Isabel-ii Gestión (Canal Gestion_Embassament)
ENTITAT FINANÇADORA Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ENTITAT FINANÇADORA Canal Isabel II Gestión S.A.
DURADA 2015-2015 DURADA 2015-2016
COORDINADOR Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Josep Mas-Pla INVESTIGADOR PRINCIPAL Rafael Marcé Romero

PROJECTE

Sostenibilidad de recursos hídricos bajo el cambio global (HIDSOS III)

PROJECTE

Determinación de los rendimientos de eliminación de micro-contaminantes en el proceso de Electrodiálisis Reversible de la ETAP de Abrera. Segunda Fase (ATLL_EDR2)
ENTITAT FINANÇADORA ENDESA ENTITAT FINANÇADORA Aigües Ter Llobregat (ATLL)
DURADA 2015-2016 DURADA 2015-2016
COORDINADOR ENDESA COORDINADOR Aigües Ter Llobregat (ATLL)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater Cortés INVESTIGADOR PRINCIPAL Wolfgang Gernjak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11