PROJECTE Fongs, algues i bacteris en la degradació de fàrmacs. Tractament d'efluents d'hospital per fongs (H2PHARMA)

ENTITAT FINANÇADORA

Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) - CTM 2013-48545-C2

DURADA

2013-2016

COORDINADOR

Teresa Vicent - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Sara Rodríguez-Mozaz

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

114.950 €

Background
El ràpid augment en el consum de fàrmacs en els últims anys ha contribuït a la contínua presència d'aquests compostos en el medi ambient. Després del seu consum, els fàrmacs, excretats tant en la seva forma metabolitzada com no metabolitzada, arriben a través de la xarxa de sanejament a les plantes depuradores. Donada la incapacitat de degradació total d'aquests compostos en els sistemes de depuració convencionals, hi ha un alt percentatge que arriba al medi aquàtic natural a través de l'abocament d'aquests efluents. Els efluents d'hospital (HWW), que són conduïts normalment a la xarxa de sanejament municipal sense cap tractament previ, són considerats per molts autors com una de les principals fonts de contaminació per fàrmacs. En aquest context, resulta necessari desenvolupar tractaments de depuració d'aigua residual que minimitzin la seva entrada al medi, i en particular per al tractament d'aquelles fonts de contaminació significatives, com és el cas dels hospitals.
Description
L'objectiu principal del projecte H2PHARMA consisteix a desenvolupar processos biològics alternatius, basats en fongs, algues i bacteris, per a l'eliminació de compostos farmacèutics en efluents d'hospital, així com adquirir els coneixements bàsics sobre els mecanismes de degradació que tenen lloc en aquests processos. Per a això, en aquest projecte es desenvoluparan i s'optimitzaran sistemes de tractament en continu basats en fongs, i s'avaluarà la seva eficiència d'eliminació de fàrmacs tenint en compte la formació de productes de transformació d'aquests compostos. Igualment, es caracteritzaran les poblacions microbianes en el reactor durant tot el procés i s'avaluarà l'impacte ecotoxicològic dels efluents tractats. Per millorar la degradació, el procés de tractament es complementarà amb pre-tractaments de filtració i d'oxidació avançada, avaluant no només l'eficàcia del procés proposat sinó també la sostenibilitat del mètode utilitzat. Finalment, s'explorarà l'eficàcia d'algues i bacteris per al tractament d'aigües residuals urbanes i, si és possible, d’aigües residuals d'hospital.
Impact
Els possibles impactes en el medi ambient com a conseqüència de la presència de compostos farmacèutics, estan sent un tema d'investigació en els últims 15 anys. Malgrat els avenços al respecte, encara hi han moltes preguntes i aspectes per resoldre. El present projecte aspira a generar informació científica i tecnològica nova sobre la gestió i tractament d'aigües residuals pel que fa a l'eliminació de compostos xenobiòtics, explorant l’implementació de noves eines i tecnologies per atallar i posar remei al problema de la contaminació de l'aigua.
 

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar