OFERTA TECNIC/A CONTRACTACIO

DATA DE PUBLICACIÓ

18/09/2020

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

09/10/2020

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Número de places: 1
 • Tipus de contracte: Indefinit (amb Període de Prova 6 Mesos)
 • Dedicació: Jornada Parcial (Equivalent a 30 h/setmana)
 • Data incorporació: Immediata
 • Retribució Anual Bruta: 16.755,71 € distribuïts en 12 Pagues

 

OBJECTIU DE LA FEINA

Execució administrativa de tots els procediments i processos de contractació d’ICRA, compra de subministres, serveis i obres,  així com de la gestió dels expedients en els quals ICRA opta com a licitador en procediments de contractació licitats per diferents administracions o entitats del sector públic.

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions que haurà de desenvolupar la persona seleccionada consistiran en:

 • Gestió del Pla de Contractació Anual del Centre
 • Manteniment del programa de gestió dels processos de contractació.
 • Participació en la elaboració de plecs i tota aquella documentació implicada o relacionada amb processo de contractació, ja sigui actuant com a licitant o licitador.
 • Actuacions de publicitat o reporting a plataforma de contractació (perfil de contractació), registre públic de contractes, RELI, ROLECE, etc.
 • Actuació a efectes de secretari/a administratiu/va en els expedients de contractació
 • Confecció de documentació requerida per auditories comptables o de projectes, tant per la justificació de despeses, com la justificació de procediments o la presentació d’argumentació per la presentació d’esmenes a mancances detectades a justificacions.
 • Assistència en tasques administratives polivalent y de suport a altres departaments.

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica requerida:

Com a mínim s’haurà de disposar d’un nivell d’estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)/FP II en l’Àrea d’Administració.

Es valorarà disposar de formació a nivell de Diplomatura/Gau/Llicenciatura en àrees afins a les funcions descrites.

Formació Complementaria:

Molt valorable formació complementaria en l’àrea de compres, contractació pública, etc.

Experiència:

Un  any d’experiència desenvolupant funcions administratives relacionades amb l’àrea de contractació i/o compres.

Experiència en la participació i gestió de diferents formes de contractació a través de Centrals de Compres (Acord Marc, Sistema Dinàmic d’Adquisició,...)

Molt valorable l’experiència prèvia en entitats de recerca o fundacions que siguin reconegudes com a Poder Adjudicador, realitzant les funcions descrites.

Informàtica:

Domini Paquet Office (imprescindible coneixements avançats de Microsoft Excel, Word, Teams i Planner)

Valorable Coneixements d’ERP (SAP, Navision, Microsoft Dynamics, etc)

Idiomes:

Castellà i Català. Es valorarà molt positivament el coneixement d’Anglès.

Competències:

Amb capacitat de treball en equip però amb prou autonomia com per a desenvolupar-se individualment en les seves tasques, amb capacitat d’aprenentatge i adaptació.

Persona responsable, rigorosa, metòdica, organitzada i polivalent.

Altres:

Predisposició per Treball Presencial o Treball a Distància segons determini l’empresa.

Es valorarà disposar del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

 

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR LA CANDIDATURA

 • Carta presentació exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
 • Currículum Vitae.

 

Data límit per presentar la documentació per aquesta Oferta:

09 d’Octubre de 2020.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “TEC_CON”