OFERTA RESEARCH TECHNICIAN ADVANCED (INVESTIGO_TIA-TG2V2)

DATA DE PUBLICACIÓ

30/09/2022

DATA LÍMIT PRESENTACIÒ OFERTES

13/10/2022

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (España)

Número de posicions disponibles: 1

Inici previst: 01/12/2022

Posició Temporal. La posició és per 24 Mesos.

Salari Brut Anual: 24.970,00 €.

 

Contracte finançat per la Unió Europea-Next Generation EU dins el Programa Investigo del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en el marc de la RESOLUCIÓ REU/171/2022, de 27 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l'any 2022.

Codi del contracte: 100034TG2.

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Donar suport a temes de valorització de coneixement de l’Àrea TiA d’ICRA: participació en l’execució de projectes de transferència de coneixement de l’àrea TiA, que són aquells que s’executen amb empreses del sector. Participació en mostrejos, treball experimental, redacció dels resultats obtinguts en format tècnic. Donar suport experimental, tècnic i logístic als investigadors de l’àrea.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Ajuda en l’execució de projectes de transferència obtinguts en l’àrea TiA, mitjançant treball de camp o de laboratori, gestió de mostres, gestió de recursos i inversions i escriptura i presentació d’informes tècnics. La persona sel.leccionada participarà també en la execució de projectes d’investigació i transferència de l’Àrea que s’enfoquen a temes relacionats amb el cicle urbà de l’aigua (des de sistemes de clavegueram, a depuradores, reutilització d’aigua i modelització del cicle urbà de l’aigua).

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Requisits obligatoris:

Titulació Acadèmica (Grau Universitari o Titulació Equivalent).

Ser major de 16 anys i no haver complert els 30 anys.

Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’Ocupació al SOC (a data inici del contracte, 1 de Desembre de 2022).

No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a ICRA en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte (1 de Desembre de 2022).

 

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Enginyeria química, ambiental, industrial o similar, ciències químiques o ambientals, biotecnologia o similar. Coneixements en tecnologies de tractament d'aigües, cicle urbà de l'aigua o temes relacionats. 

 

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Grau Universitari o Titulació Equivalent.

 

Habilitats:

de treballs en equips multidisciplinaris i de recerca, autonomia de treball, extrovertit/da, aptituds comercials, bon comunicador/a. Estar autoritzat per l’Estat Espanyol per conduir vehicles tipus B1.

 

Idiomes Requerits:

Castellà i Català. Valorable Anglès.

 

Experiència Requerida:

Experiència en entorns de recerca o empresa relacionats amb aigua, experiència en redacció d’informes i projectes, experiència en presentació i comunicació de resultats científics /tècnics.

 

Desitjable

Experiència en treball de campo, coneixement d’estadística.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat. 

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV “Cec” (Sense dades personals, gènere, edat-data naixement, nom, nacionalitat, fotografia, adreça-lloc de residència, etc.).

Carta de Motivació

Declaració responsable indicant que a data de 01 de desembre 2022 es compleixen els següents requisits:

Ser major de 16 anys i no haver complert els 30 anys.

Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’Ocupació al SOC.

No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a ICRA en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte (1 de Desembre de 2022).

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. INVESTIGO_TIA-TG2V2 a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 13/10/2022.

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 5% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad 

 

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar