JOB OPPORTUNITIES CONVOCATORIA AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL - FI2023

PUBLICATION DATE

22/11/2022

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION

31/05/2023

EMAIL TO SEND THE CV

JOB POSITION DESCRIPTION

CONVOCATORIA AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL - FI2023

 

Criteris de priorització:

D’acord amb l’apartat II.12.2 de la resolució REU/3385/2022, de 28 d’octubre (DOGC 8785 de 3.11.2022), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI), es dona publicitat als criteris de priorització de les sol·licituds per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació per part de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).Aquest criteris han estat aprovats per la Comissió Científica de l’ICRA i validats per AGAUR.

Criteris_Prioritzacio_FI2023

 

Llista prioritzada de sol·licituds:

En cumplimiento de la resolución REU/3385/2022 se da publicidad la lista priorizada de solicitudes recibidas y validadas, que cumplen los requisitos de la convocatoria.

Llista Prioritzada FI2023 ICRA

This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.

Accept