07/02/2023

ICRAseminar: L`expedició al Mar d`Aral - Aral: testimonis d'un mar. ( Ponent Rafa Marcé)

12h Sala d'Actes ICRA

 

Titol: Aral: testimonis d'un mar

Resum:

El Mar d’Aral (Kazakhstan) es va començar a assecar als anys 60 com a conseqüència del grans programes de irrigació promoguts per l’Unió Soviètica. Avui ja s’ha perdut el 90% de la superfície original del que va ser el quart llac més gran del planeta, una catàstrofe per l’ecosistema i els centenars de milers de persones que depenien de la pesqueria d’aigua dolça més productiva del món. Ara, un equip liderat per ICRA ha visitat la llera del llac, ara seca, per mostrejar testimonis de sediment i esbrinar si la catàstrofe natural més important del segle XX encara ens guarda una sorpresa: l’alliberament de desenes de milions de tones de diòxid de carboni a l'atmosfera promogut per la descomposició del carboni orgànic acumulat als sediments de l’antic mar durant mil·lennis. Aquesta xerrada, de caire divulgatiu, repassa l'història del Mar d'Aral i explica els objectius i l'aventura de l'equip de recerca durant l'estiu de 2022 a Kazakhstan, amb algunes engrunes dels resultats que ja s'han pogut processar. 

 

 

En Anglès: (atenció, l'asterisc al títol NO és una errada)

 

Title: A trip to the bottom* of the Aral Sea

Abstract: The Aral Sea (Kazakhstan) began to dry up in the 1960s as a result of the large irrigation programs promoted by the Soviet Union. Today, 90% of the original surface of what was the fourth largest lake on the planet has been lost, a catastrophe for the ecosystem and the hundreds of thousands of people who depended on the world's most productive freshwater fishery. Now, an ICRA-led team has visited the now-dry lake bed to sample sediment cores and find out if the biggest natural disaster of the 20th century still has a surprise in store: the release of tens of millions of tons of carbon dioxide to the atmosphere promoted by the decomposition of the organic carbon accumulated in the ancient sea sediments over millennia. This is a rather outreach-kind-of-talk that reviews the history of the Aral Sea and describes the goals and adventure of the research team during the summer of 2022 in Kazakhstan, with some bits of the results that have already been obtained.

This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.

Accept