1 2 3

LLISTAT DE LICITACIONS / SUBMINISTRAMENTS

NÚM. EXPEDIENT

OBJECTE DEL CONTRACTE

ESTAT LICITACIÓ

110173

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT PER A L'ANÀLISI DE NITRÒGEN TOTAL KJELDAHL

Adjudicada

110322

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CROMATÒGRAF IÒNIC

Adjudicada

10948

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CONJUNT DE MICROSCOPIS PER DOTAR LA UNITAT DE MICROSCÒPIA DELS SERVEIS CIENTÍFICS I TÈCNICS DEL ICRA

Adjudicada

10908

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ANALITZADOR ULTRAVIOLETA DE NITRAT SUBMERGIBLE

Adjudicada

10617

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ANALITZADOR DISCRET DE NUTRIENTS

Adjudicada

10502

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN TERMOCICLADOR A TEMPS REAL

Adjudicada

1 2 3