JOB OPPORTUNITIES CONVOCATORIA FI2022

PUBLICATION DATE

07/10/2021

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION

30/04/2022

EMAIL TO SEND THE CV

JOB POSITION DESCRIPTION

Criteris de Priorització:

D’acord amb els apartats I.11.1, I.11.2 i I.11.3 de la resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre (DOGC 8507 de 22.09.2021), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI), es dona publicitat als criteris de priorització de les sol·licituds per a la contractació de personal investigador (FI2022) per part de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Aquest criteris han estat aprovats per la Comissió Científica de l’ICRA i validats per AGAUR.

Criteris Prioritzacio FI_2022

 

Llista prioritzada de sol·licituds:

 

Per tal que tingui els efectes oportuns i en compliment de les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació per a l’any 2022 (FI2022), es dona publicitat la llista prioritzada de sol·licituds rebudes i validades, que compleixen els requisits de la convocatòria.

Llista_Prioritzada_Sol·licituds

This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.

Accept