Els estatuts de la Fundació ICRA poden ser consultats i descarregats al següent link:

ESTATUTS ICRA

Última actualització: Desembre 2015