Consell Científic Assessor

La seva funció més rellevant és vetllar per la qualitat de la investigació

El Consell Científic Assessor el designa el Patronat i l’integra un nombre indeterminat de científics de prestigi i competència reconeguda, especialment en el camp de l’aigua i totes aquelles ciències que s’hi relacionen. En aquest Consell hi estan representades les diferents àrees prioritàries de recerca de l’ICRA.

Una de les seves funcions més rellevants és la vetlla per la qualitat de la investigació que es realitzi a l’ICRA. Així, actua com a òrgan assessor pel que fa a les qüestions relacionades amb les activitats científiques que se sotmetin a la seva consideració, i, quan se li encomani, exercirà també funcions d’òrgan avaluador d’aquestes activitats.

Funcions
El Consell Científic Assessor té les funcions següents:

Realitzar tasques d’avaluació i selecció del personal investigador.

Pot actuar en comissions específiques de caràcter assessor, en funció de les diferents línies de recerca que dugui a terme la Fundació ICRA amb la composició i les funcions que acordi el Patronat.

Poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, d’acord amb la finalitat d’assessorament que se’ls pugui encomanar.

Membres del Consell Científic:


Bernd Bilitewski, President del Consell Científic Assessor, Professor Emerit de l'Institut per a la Gestió de Residus i Contaminats, Universitat Tècnica de Dresden (DE)


Clifford Dahm, Científic cap del Programa de Ciència Delta de Sacramento, Califòrnia (USA). La missió del Programa de Ciència Delta és proporcionar la millor informació científica possible sobre l’aigua i la presa de decisions ambientals en l’ecosistema de Califòrnia Bay-Delta 


Amadeo Rodríguez Fernández-Alba, Director del Laboratori Europeu de Referència per a pesticides. Professor del Departament d’Hidrogeologia i Química Analítica, Universitat d’Almería, Almería (ES) 


Jeanne Garric, Directora del Laboratori d’Ecotoxicologia, Unitat de Biologia dels Ecosistemes Aquàtics, Departament de Qualitat de l’Aigua i Prevenció de Contaminants, INRAE (FR) 

  
Jörg Overmann, Director de l'Institut de Leibniz de la Col·lecció Alemana de Microorganismes i Cultius Cel·lulars (DSMZ) i Cap del Departament de Recerca en Diversitat i Ecologia Microbiana, Leibniz, Alemanya (DE) 


Maria Reis, Catedràtica de Biotecnologia Ambiental, Departament de Química, Facultat de Ciències i Tecnologia, Universitat Nova de Lisboa (UNL), Portugal (PT)  


Peter Vanrolleghem, Titular de la Càtedra de recerca del Canadà en Modelització de la Qualitat de l'Aigua (modelEAU) i Professor del Departament d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria de les Aigües, Université Laval, Quebec, Canadà (CA) 


Paola Verlicchi
Professora d'Enginyeria Ambiental i Sanitària, Facultat d'Enginyeria, Departament d'Enginyeria, Universitat de Ferrara, Itàlia (IT) 

Susan D. RichardsonProfessora de Química, Departament de Química i Bioquímica, Universitat de Carolina del Sud (USA)

Stan Gregory, Professor Emerit, Departament de Pesca i Vida Silvestre, Universitat Estatal d'Oregon (USA)

Yolanda Picò,  Professora Titular del Centre de Recerca en Desertificació (CIDE) - Universitat de València (Spain)

Despo Fatta-Kassinos, Professora  / Directora de Nireas-IWRC. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i Centre Internacional de Recerca en Aigües de Nireas (Myas-IWRC), Universitat de Xipre

Fang Wang, Professora de l’Institut de Ciències del Sòl, Acadèmia Xinesa de Ciències (Beijing-Xina)

Krishna Pagilla, Ralph&Rose Hoeper Engineering, Professor i Director  del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Director del Nevada Water Innovation Institute- Universitat de Nevada (Reno, EUA)

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar