07/06/2017

How scientists are looking to nature to solve our environmental problems

Damià Barceló, director de l'ICRA i coeditor en cap d'Elsevier journal Science of the Total Environment, introdueix la col·lecció d'articles “How science can build a sustainable future” d'Elsevier amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, celebrat el passat 5 de juny.

[Llegir l'article]