14/06/2013

APROVAT EL CONSELL EMPRESARIAL I SOCIAL DE L'ICRA

El 10 de juny 2013, en sessió ordinaria del Patronat de la Fundació ICRA, es nomenen els membres d'aquest Consell.

Més informació en aquesta web a:

http://www.icra.cat/consell-empresarial-social