16/03/2017

Acord per obrir dos pous nous lluny de la riera de Santa Coloma basant-se en un estudi de l'ICRA

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han acordat obrir dos nous pous entre el nucli urbà i la urbanització de Santa Coloma Residencial. És la solució triada per la falta d'aigua de la riera de Santa Coloma i que es basa en un estudi hidrogeològic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).

A l'estiu, la falta d'aigua per abastir la xarxa pública de Santa Coloma i l'excés de fluor localitzat van obligar l'Ajuntament de Santa Coloma a demanar a l'ACA que transvasés aigua del sifó del pantà del Pasteral dos cops: el 8 d'agost i el 9 de setembre. A més, l'alcalde, Joan Martí (ERC), va haver de fer un ban per restringir l'ús d'aigua potable. L'escassedat d'aigua del 2016 ja s'havia donat l'any 2012, el 2002 i el 1998, recordava el mateix Martí.

Unes setmanes més tard, l'Ajuntament i l'ACA van començar converses per obrir un nou pou (dipòsit) a la llera de la riera. Al mateix temps, van encarregar un estudi a l'ICRA, que ha dirigit l'investigador sènior Josep Mas-Pla. El geòleg explica: “Hem fet una lectura exploratòria de la situació. La riera s'eixuga i l'aqüífer no es recarrega perquè els pous [actuals] van justets.”

La proposta de l'ICRA aconsella obrir dos nous pous lluny de la riera. “Si es fan lluny, hi ha moltes possibilitats que no hi hagi fluor.” El geòleg gironí recorda que els futurs dipòsits podrien donar aigua “per complementar” l'aqüífer al·luvial, que continuaria essent “fonamental”, segons l'avaluació de les solucions i alternatives de l'estudi.

“Aqüífer masegat”

Mas-Pla explica que l'aqüífer de Santa Coloma i Riudarenes “el tenim prou masegat”, entre altres raons, perquè cada cop hi ha més persones que consumeixen –per alimentar-se o per a les seves activitats agrícoles i comercials– i a causa del canvi climàtic. Per això, l'ICRA sosté que cal buscar “alternatives” a prop de Santa Coloma Residencial i a una fondària d'entre 70 i 100 metres.

Doctor en geologia i antic professor d'hidrogeologia de la UdG, Mas-Pla ha dirigit l'estudi de les alternatives per pal·liar l'endèmic baix nivell de la riera de Santa Coloma. En són coautors la doctora en ciències ambientals Anna Menció (UdG) i el doctor en geologia Albert Folch (Universitat Politècnica de Catalunya). Menció i Folch coneixen bé la depressió de la Selva perquè n'havien analitzat el funcionament hidrodinàmic en les seves tesis doctorals. Tots tres signen l'estudi que aconsella obrir els pous el nord i el nord-est del terme municipal.

Mas-Pla ha participat en reunions amb l'alcalde de Santa Coloma i tècnics de l'Ajuntament i amb el responsable de captacions de l'ACA, Jordi Molist, entre d'altres, per buscar solucions al baix nivell de la riera de Santa Coloma. En principi, la cerca d'aigua es farà entre els materials profunds del neogen (una edat geològica) de la depressió de la Selva, en què hi hauria d'haver arenes i graves.

Font: El Punt Avui. Veure la notícia del diari