29/11/2017

Josep Mas-Pla, Investigador Sènior de l'ICRA: "L'increment d'escassetat d'aigua al Pirineu afectarà tot el país"

Josep Mas-Pla és doctor en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988) i PhD en Hidrologia i Recursos Hídrics per la Universitat d'Arizona (EUA, 1993). Actualment és professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona i Investigador Sènior al Institut Català de Recerca de l'Aigua. Ha contribuït al Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, editat pel CADS i l'IEC.

Vostè va participar a la Jornada Canvi Climàtic: present, futur i cicle de l’aigua que va tenir lloc el 31 d’octubre a Manresa. Quina valoració en fa d’aquest esdeveniment?
Evidentment les qüestions de canvi climàtic són complexes i no es poden explicar totes en un dia, però considero que està bé  que es faci divulgació a escala local dels diferents temes que hi estan relacionats. Així,  els tècnics i tots aquells que ho desitgin poden tenir un contacte directe amb les persones que ens dediquem a fer estudis.

Pensant en documents com el Tercer Informe de Canvi Climàtic, creu que poden arribar a tothom?
Quan se’ns demana un informe sempre té un caràcter tècnic, però això no ha d’excloure que sigui llegible i comprensible, com a mínim per aquells que han de prendre decisions. Per això és tant important que els municipis fomentin la divulgació en el sentit més ampli possible. És bo que algú vingui a una jornada com la de Manresa i ens pregunti directament sobre què  significa una xifra determinada.  No cal oblidar, en aquest context, la feina dels periodistes, que tenen també una responsabilitat en presentar un tema, el canvi climàtic, que ha vingut per quedar-se, i per tant és necessari que el públic en sigui conscient. 

Llegir l'entrevista completa a Sostenible.cat