Direcció

La Direcció és l’òrgan que du a terme la direcció constant i immediata de les activitats de l’ICRA


Damià Barcelò  l   Directo
Research Professor (CSIC Associated)
direccio@icra.cat l  Tel. (34) 972 18 33 80

Nascut a Menàrguens (Lleida) el 1954, es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1977 i va obtenir el doctorat en Ciències (Química Analítica) per la Universitat de Barcelona l’any 1984. Ha estat professor titular del Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona des de l’any 1977 fins al 1986. Des del 1987 fins al 1993 i des del 1993 fins al 1999 va ser col·laborador científic i investigador científic, respectivament, del Departament de Química Ambiental de l’Institut d’Investigacions Químiques Ambientals de Barcelona (IIQAB) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Actualment és professor d’investigació i vicedirector de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Des del 1999 forma part de diferents consells científics internacionals d’institucions de prestigi.

El 2007 rep el premi Rei Jaume I a la Protecció del Medi Ambient.

El 27 de maig de 2008 és nomenat director de l’ICRA.

La seva trajectòria investigadora se centra en l’Àrea de la Qualitat de l’Aigua, especialment en el desenvolupament de mètodes de control de contaminació orgànica dels denominats “contaminants emergents” (pesticides polars, tensoactius —detergents—, disruptors endocrins i fàrmacs) en aigües residuals i naturals.

Durant el 2010 i 2011 és professor visitant de la King Saud University, Riyadh, Arabia Saudí.

L’octubre 2010 és seleccionat, entre els científics més citats internacionalment, pel nombre i la qualitat excepcional de les seves publicacions, per formar part del ISI Highly Cited, un selecte grup d’investigadors que reuneix als més citats d’arreu del món. Queda inclòs en l’Àrea de Ecologia i Medi Ambient. A data de Gener de 2015 ocupa la posició 85 del Hirsch-Index, inclòs en el ISIHighlyCited .(Nombre de vegades citat: 31.848 cites, amb una mitjana per article: 32,97). Segons la classificació de l’Indicador Essencial de Ciència (Essential Science Indicator ranking) té un total de 12.735 cites: 7.714 cites en l'àrea de Química (posició 423 del rànquing mundial) i 4.226 cites en l'àrea de Medi Ambient / Ecologia (posició en el rànquing mundial 52).

Al 2011 és nombrat president del Scientific and Technical Board (STB) en el marc del programa de la Unió Europea (Joint Programming Initiative)  "Water Challenges for a Changing World".

L'octubre 2012 és guardonat amb el prestigiós Premi Internacional de l'Aigua del Princep Sultan Bin Abdulaziz d’Aràbia Saudita que es concedeix cada dos anys. El Premi dins la categoria de Gestió i Protecció de l’Aigua s’ha concedit pels treballs en: l'avantguarda de la ciència de l'aigua en la comprensió de l'efecte dels productes farmacèutics sobre el medi aquàtic, el desenvolupament de nous mètodes per a l'avaluació de riscos futurs i gestió de contaminants emergents i la investigació de la qualitat de l'aigua en les conques d'ús intensiu.

Al desembre 2012 és guardonat a títol personal amb el Premi Internacional Mediambiental de Recipharm, empresa sueca fabricant de productes farmacèutics líder a Europa, que atorga des de 2008 cada any un premi internacional al millor exercici ambiental o a les milllors pràctiques e innovacions ambientals de la indústria farmacèutica o del món acadèmic. El premi és per la seva trajectòria científica en el món dels contaminants emergents i fàrmacs que afecten al medi ambient. 

L’any 2014 és guardonat Doctor Honoris Causa per la Universitat de Ioànnina (Grècia).

EDITOR DE LLIBRES I REVISTES CIENTÍFIQUES

Barceló, D. –  Editor associat de Trends in Analytical Chemistry (Elsevier, Amsterdam, Netherlands) 1993 fins l'actualitat.

Barceló, D. - Editor en cap de Wilson & Wilson, Comprehensive Analytical Chemistry, book series (Elsevier, Amsterdam, Netherlands) 1997 fins actualitat.

Barceló, D. – Membre del Consell Assessor editorial d'Analytical and Bioanalytical Chemistry (Springer, Berlin, Germany) 2002 fins l'actualitat.

Barceló, D. - Membre del Consell Assessor editorial de Talanta (Elsevier, Amsterdam, Netherlands) 2002 fins l'actualitat.

Barceló, D. - Co-Editor-en-cap de The Handbook of Environmental Chemistry, book series (Springer, Berlin, Alemanya) 2007 fins l'actualitat.

Barceló, D. – Editor associat d'Environment International (Elsevier, Amsterdam, Netherlands) 2009 fins l'actualitat.

Barceló, D. - Co-Editor-en-cap de Science of the Total Environment (STOTEN), (Elsevier, Amsterdam, Netherlands) 2012 fins l'actualitat.

Barceló, D. - Membre del Consell Assessor editorial i del programa Water Program (Springer, Berlin, Germany) 2013 fins l'actualitat.

PARTICIPACIÓ EN ELS COMITÈS

President del Consell Científic i Tecnològic (STB) de la Programació Conjunta UE-Iniciativa sobre "els reptes de l'aigua per a un món canviant" des-2011 fins l’actualitat.

ACTIVITATS ACADÈMIQUES

A data de Gener de 2015, ha estat Instructor de 42 doctorats així com de diversos cursos curts i d'educació contínua a les universitats d'Espanya, Corea del Sud, Brasil, Grècia, Aràbia Saudita entre d’altres i també en PITTCON, Extech SETAC i conferències internacionals. 

La Sotsdirecció dirigeix les tres àrees de recerca de l'ICRA
AI - Àrea de recerca de Recursos i Ecosistemes
AII - Àrea de recerca de Qualitat de l’Aigua
AIII - Àrea de recerca de Tecnologies i Avaluació

 


Sergi Sabater  l  Sotsdirector 
Research Professor (UdG Associated)
sotsdireccio@icra.cat  l  Tel. (34) 972 18 33 80

Nascut a Barcelona el 1958, llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona el 1980, doctor en Ciències (Biologia) per la Universitat de Barcelona el 1987. Professor titular del Departament de Biologia (Ecologia) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1991 fins al 2001 i del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona des del 2001 fins al 2003. Des de llavors és catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Girona (UdG).

Actualment és el co-Director del Màster en Ciència i Tecnología de l’Aigua (Universitat de Girona) i del Màster en Ecologia Fonamental i Aplicada (Universitat de Barcelona-Universitat de Girona).

Subdirector de l’ICRA des de 2008.

La seva trajectòria investigadora se centra en l’ecologia dels ecosistemes fluvials. Les seves línies preferents de recerca es concreten en l’ecologia de les algues i dels biofilms en rius, l’ecotoxicologia dels biofilms, el metabolisme i funcionament dels sistemes fluvials i els efectes del canvi global sobre els sistemes fluvials. 

 

EDITOR DE LLIBRES I REVISTES CIENTÍFIQUES

Sabater, S. – Membre del Consell Assessor editorial d'Annales de Limnologie/International Journal of Limnology (EDP Sciences- Cambridge University Press, United Kingdom), 2006 fins actualitat.

Sabater, S.- Membre del Consell Assessor editorial d'International Scholarly Research Network /Ecology (Hindawi Publishing Corporation, New York, USA) 2009 fins actualitat.

 

La Gerència dirigeix els Serveis de Suport a l'R+D+I


Iván Sánchez  l  Gerent
gerencia@icra.cat  l  Tel. (34) 972 18 33 80

Nascut a Barcelona el 1970, llicenciat en Ciències Químiques, especialitat Enginyeria Química, per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1993.
Enginyer de processos en el Centre de Desenvolupament de Processos de Química Fina (CDPQF) del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) de Catalunya des del 1995 fins al 1999. Gerent del CDPQF del LGAI des del 2000 fins al 2005.
Director de l’Àrea d’Indústria de la Divisió de Certificació d’Applus+ des del 2006 al 2007. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de l’IESE al 2007.
El 25 d’agost de 2008 es nombrat Gerent de l’ICRA.

 


Olga Corral  l   Secretària de Direcció
secretaria@icra.cat  l  Tel. (34) 972 18 34 15