22/03/2017

II Congrès de l'Aigua a Catalunya - L'aigua com a recurs sostenible

Barcelona 22-23 de març

Presentació

Dèiem en la presentació del I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA que aquest podria constituir el marc idoni per avançar en la solució dels problemes relatius al món de l’aigua a Catalunya, si partíem del convenciment de que ningú de nosaltres té el patrimoni de la veritat absoluta i que els plantejaments estrictament ideològics o pretesament dogmàtics mai no han donat resultats positius.

És per això que vam plantejar aquell I Congrés des d’una perspectiva oberta i plural, de forma que ningú que tingués quelcom a aportar en positiu sobre les diferents problemàtiques i sensibilitats de tot tipus que operen respecte de l’aigua, quedés fora del debat.

Vam fer, també, una reflexió: si aquest Congrés finalitzés el 19 de març de 2015, ens hauríem equivocat i ens hauríem equivocat profundament. Aquell I Congrés de l’Aigua a Catalunya hauria de tenir vocació de perdurabilitat i així hauria de continuar la seva feina demà, passat, i l’altre, i l’altre...

De forma coherent amb aquesta reflexió, ens hem dedicat amb intensitat a difondre i explicar arreu el territori el conjunt de Conclusions que va elaborar el Comitè Científic Tècnic del I Congrés.

Ara, conscients de que cal aprofundir en la recerca de solucions als problemes que pateix el sector de l’aigua a casa nostra , enllestim la tasca il•lusionant i responsable d’organitzar el II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, amb el mateix esperit constructiu i participatiu que va inspirar l’exitosa edició anterior.

A QUI VA ADREÇAT EL II CONGRÉS?

Un Congrés de les característiques esmentades ha de permetre la participació activa del màxim número d’agents involucrats en la planificació, ordenació i gestió dels serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua i, en conseqüència, té la pretensió d’adreçar-se al conjunt de les Administracions Públiques amb competències en la matèria, als gestors públics o privats sota quina responsabilitat es desenvolupen les competències que les lleis atribueixen a cadascun d’ells, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, a tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de l’eficiència quantitativa i qualitativa de l’aigua que consumeixen.

OBJECTIUS DEL CONGRÉS

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua va sotmetre a la consideració del Comitè Científic-Tècnic del Congrés una primera relació de temes a tractar dins la programació del Congrés, que fou ampliada pels seus membres, restant establerta de la forma següent:

 • Garantia d’abastament
 • Aigua i dret humà
 • Reutilització
 • Tarifes. Unificació de criteris
 • Aigua i Smart City
 • El regulador dels serveis del cicle de l’aigua
 • La participació pública. Pedagogia, Transparència i Confiança
 • El defensor dels usuaris
 • Els Plans de Gestió (DCFC i Ebre)
 • L’eficiència energètica en el cicle de l’aigua
 • La investigació en el món de l’aigua. Noves tecnologies
 • Sequera/Inundacions: un binomi pervers
 • Dinamització de l’Administració Hidràulica: propostes econòmiques
 • El sector agroalimentari: trinomi aigua/energia/aliments
 • Aprofitament de les aigües subterrànies
 • Col·laboració pública/privada en la gestió dels serveis del cicle de l’aigua
 • Canvi climàtic i qualitat de les aigües
 • Sensibilització ciutadana al voltant de l’aigua
 • Restauració del medi natural
 • Economia circular